PRIVACYVERKLARING

Studio Management B.V. vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy of deze verklaring mag je contact opnemen met mail@studiomanagement.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?

Studio Management B.V. is een Besloten Vennootschap, gevestigd te (2825 AN) Berkenwoude aan de Dreef 5. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85118125. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. 

Wij verwerken van jouw als klant jouw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mail en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van onze overeenkomst. Voor onze klantenadministratie verwerken wij daarnaast jouw aankoopgeschiedenis. Wij zullen deze gegevens tot 7 jaar na jouw lidmaatschap verwijderen.

Voor financiële administratie verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam e-mail en factuurgegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze factuurgegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou verwijderen of anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, bedrijfsnaam, e-mail en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, bedrijfsnaam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Wij verwerken jouw naam, e-mailadres en bankrekeningnummer voor affiliate marketing. Wij verwijderen deze gegevens zodra jij geen lid meer bent van het affiliate programma.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van jouw bericht. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Wij verwerken jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training of webinar wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Wij bewaren deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolgmails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training of webinar waarvoor jij je hebt ingeschreven. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens hebben verkregen via een van onze klanten wanneer zij gebruikmaken van ons systeem. Wij verstrekken een verwerkersovereenkomst aan onze klanten waarin wij vermelden hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

  1. 1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2. 2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.
  3. 3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens, gebaseerd op een belangenafweging, kun jij bezwaar maken.
  4. 4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. 5. Geautomatiseerde verwerking – Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
  6. 6. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar mail@studiomanagement.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Wij proberen zo min mogelijk externe diensten te gebruiken. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens nooit doorverkopen aan derden.

Onze data wordt opgeslagen binnen Nederland en België. Alle data van de database wordt encrypted opgeslagen. Ook bestanden die jij uploadt worden binnen de EU opgeslagen. 

Enkel de authentificatie tijdens het inloggen en het ophalen van adressen via Google Maps autocomplete zal plaatsvinden via Amerikaanse servers. Wanneer wij jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte verzamelen, zullen wij passende (beveiligings)maatregelen treffen.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Wij zullen jou van wijzigingen op de hoogte stellen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar mail@studiomanagement.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: november 2023